KONTAKT

Maskiner

HYDRAULAGGREGAT
MASKINER
ELEKTRISKA ELSKÅP
FÖRETAGET
STARTSIDA

Mobil växelbetongsliperskapmaskin. Maskinen flyttas mellan tre olika gjutbäddar. Kapeffekt 55 kW, frekvensstyrd. Kaspskivans diameter 800 mm. Elstyrning och Modicon PLC- och grafisk operatörsterminal. Anläggningen monterad i Österrike.

Betongsliperskapmaskin. Kapeffekt 55 kW, frekvensstyrd. Kapskivans diameter 800 mm. Elstyrning med Modicon PLC- och grafisk operatörsterminal. Anläggningen monterad i Norge.

Automatisk vändning av slipers. Anläggningen monterad i Schweiz. Anläggningen styrs av Siemens PLC-system.

Automatisk lyft för fyra betongslipers och vändning av slipers. Anläggningen monterad i Schweiz. Anläggningen styrs av Siemens PLC-system.
Automatisk lyft för fyra betongslipers. Anläggningen monterad i Schweiz

Monterade betongslipers i Österrike. Sliperslagring och ströpåläggning sker automatisk.

Testapparat för kvalitetskontroll av betongsslipers. Hydraulisk trycktestning i steg från 20 till 600 KN. Maskinen hanterar sex olika testprogram och kan lagra 30 uppmätta dagliga programsekvenser. Uppmätta värden lagras i PLC och överförs till pc, i detta fall ett Excel-program. Överföring sker med ethernetanslutning. PLC-system Omrom med grafisk touchterminal i nätverkskoppling ethernet.

Sliperslager i Österrike.

Kapning av slipers. Kapmotoreffekt 55 kW, frekvensstyrd rotationshastighet. Diamantkapskivans diameter 800 mm.

Betongutläggningsmaskin för gjutning av betongholkar. Betongutläggaren kan vridas och köras fram och bak. Anläggningen är frekvensstyrd och försedd med våginstrument.

Vändare för bearbetade betongslipers. Elstyrning med Modicon PLC med Asi-bussystem och grafisk operatörsterminal. Anläggningen monterad i Turkiet.